Parish

Parish Name : Dasarapalli
Parish Priest : Fr. Devasagayasundarm D.
Established Year : 1955
Address : Christ the King Church Dasarapalli – 635 118 Thally-Kothanur P.O., Krishnagiri Dt.
Telephone : 04347/237822