Parish

Parish Name : Dharmapuri
Parish Priest : Fr. Isaias S.
Established Year : 1968
Address : Sacred Heart Cathedral Pennagaram Road Dharmapuri – 636701
Telephone : 04342-264402