Parish

Parish Name : Harur
Parish Priest : Fr. P.S. Arul S.J.
Established Year : 1979
Address : Sacred Heart Church Morappur Road Harur – 636 903 Dharmapuri Dt.
Telephone : 04346/222284