Parish

Parish Name : Hosur
Parish Priest : Fr. Soosai M.
Established Year : 1979
Address : Sacred Heart Church Railway Station Road Hosur – 635 109 Krishnagiri Dt.
Telephone : 04344/22371