Parish

Parish Name : Kethanahalli
Parish Priest : Fr. Moses M.
Established Year : 2000
Address : St. Francis Xavier’s Church Kethanahalli – 636 808 Palacode Tk Dharmapuri Dt
Vicariate : Dharmapuri
Telephone : 04348/2915