Parish

Parish Name : Onnalvadi
Parish Priest : Fr. Lourdusamy P.
Established Year : 2002
Address : Sagayamatha Church Onnalvadi – 635 109 Hosur TK Krishnagiri Dt.
Vicariate : Hosur
Telephone : 04344/257630