Parish

Parish Name : Shoolagiri
Parish Priest : Fr. Amalanathan S.
Established Year : 2005
Address : Annai Velankanni Church Hosur Main Road Shoolagiri – 635 117 Krishnagiri Dt.
Vicariate : Krishnagiri
Telephone : 04344/252888