Parish

Parish Name : Sipcot
Parish Priest : Fr. Arul Raj R.
Established Year : 2000
Address : St. Joseph’s Church Maruthi Nagar, Sipcot Hosur – 635 126 Krishnagiri Dt.
Telephone : 04344/275280