Parish

Parish Name : Uthankarai
Parish Priest : Fr. Madalaimuthu Bosco A.
Established Year : 1982
Address : St. Antony’s Church Uthankarai – 635 207 Krishnagiri Dt
Vicariate : Harur
Telephone : 04341/220851