Parish

Parish Name : Visuvasampatti
Parish Priest : Fr. Dominic Raj R.
Established Year : 1969
Address : O.L. of Lourdes Church Visuvasampatti – 635 307 Maganurpatti P.O Krishnagiri Dt.
Vicariate : Harur
Telephone : 04341/247817