Parish

Parish Name : Kovilur
Parish Priest : Fr. Jesudass S.
Established Year : 0000
Address : St. Xavier’s Church Kovilur Nallampalli – 636 807 Dharmapuri Dt. Tel: 04342/244534
Vicariate : Dharmapuri